top of page

Viersels GebroektVoor de mensen die het niet weten; het Viersels Gebroekt is een natuurreservaat gelegen in Viersel uiteraard langs de rechterkant van het Netekanaal vanaf zeg maar het Albertkanaal tot de brug van Nijlen. Het wordt beheerd door Natuurpunt. De beheerswerken van de laatste jaren hebben het gebied bijzonder aantrekkelijk gemaakt voor fauna en flora. Wat betreft vogels is het vooral tijdens de trekperiode bijzonder interessant, dus ook voor de vogelaar en de natuurfotograaf.


De laatste maand heb ik herhaaldelijk voor dag en dauw geprobeerd om mij daar uit te leven in deze trieste, reisloge coronadagen. Zoals in alle natuurgebieden dezer dagen is de verstoring het grote probleem; teveel mensen die met andere bedoelingen dan natuurbeleving komen wandelen zonder enig respect voor het karakter van het gebied. Een steeds terugkerend probleem zijn loslopende honden. Recidive hardleerse eigenaars worden nu eindelijk beboet door de beëdigde wachter die nu ook inziet dat begrip, uitleg en tolerantie niet helpen.


Hier volgen enkele van de zangvogels die nu stelselmatig aankomen in het reservaat en die er een broedplekje hopen te vinden. Grasmus, rietgors, zanglijster, tjiftjaf, blauwborst en kneu heb ik kunnen vastleggen.
Dit voorjaar is de waterstand tamelijk hoog gebleven (dankzij de intacte beverdam waarschijnlijk). Dit is natuurlijk zeer aantrekkelijk voor alle mogelijk waterwild zoals eenden, ganzen en zwanen; maar ook en vooral zijn er tot nu veel steltlopers in het gebied aanwezig. Ik toon u beelden van kleine plevier, wilde eend, kemphaan, grauwe gans, purperreiger en krakeend. Ik mag er op vertrouwen dat u de boerenzwaluw en de oeverzwaluw, als vreemde eend in de bijt, erkend hebt.Als bijkomende info wil ik nog meegeven dat er momenteel in de bibliotheek van Zandhoven een 12tal van mijn prints tentoongesteld zijn; gezien de beperkte ruimte daar is het inderdaad tot 12 beperkt gebleven. Bedoeling is om na een zestal weken de foto's te vervangen door 12 andere. Veel kijkplezier.

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Albania

bottom of page