Velduil - Short-eared owl

Het Turnhouts Vennengebied was the place to be de afgelopen dagen. Er waren 2 en op sommige dagen zelfs 3 velduilen gesignaleerd. 3 avonden op rij heb ik mijn kans gewaagd. Je moet er snel bij zijn want gewoonlijk blijven ze niet lang. Tot broeden komt het in ons land immers enkel uitzonderlijk en in kleine aantallen; het is een bij uitstek onvoorspelbare soort die een nomadisch leven lijdt gedicteerd door haar voedsel dat hoofdzakelijk uit kleine knaagdieren bestaat zoals veenmollen en muizen, hoewel vogels ook wel op het menu staan: een opportunist bij uitstek. Een 'erratic species' zeggen ze dan in het engels.


Geprefereerd habitat is de open ruimte, weilanden, akkers en ruigtes waar ie zich kan in verschuilen; enkel bij de broedplaats gaat ie al eens in een boom zitten. Gelukkig begint deze soort al bij daglicht te jagen en in het Turnhouts Vennengebied hadden ze een groot open jachtterrein met een miljoen weidepaaltjes en kilometers prikkeldraad. Prachtig voor de velduil, minder prachtig voor de fotograaf. Ze bleven altijd op behoorlijke afstand.


Ze bleven ook op behoorlijke afstand omdat de mensen met teveel waren; auto's stonden overal langs de wegen in de bermen en overal werden statieven, telescopen en zwaar fotomateriaal uitgehaald. Je zou voor minder op afstand blijven. Na 2 avonden observeren van de uilen maar ook van de mensen heb ik me afgezonderd naar een uithoek van het terrein, de auto uit het zicht wat verderop en me dan wat verdoken tussen de begroeiing onder een boom opgesteld, alleen. En ja hoor, daar kwam ie dichter! Heel lang duurde het niet voor ge ook beweging zag in het blik en de mensen: alles kwam meer mijn kant op ... en de uil de andere kant.

Dat was dus 2022; in 2017 was er ook een velduil in het 'Zennegat' in Battel/Mechelen. Ook geen onoverbrugbare afstand, dus daar gaan we! Dit is een klein ingesloten gebied, wat maakte dat de uil soms wel gedwongen was korter te komen; de mensendruk was toen nog niet zo groot (het fotoleger is aanzienlijk gegroeid de laatste jaren) en auto's worden geweerd op de dijken rond het gebied, en... ook belangrijk: het weer was veel ongunstiger voor niet fotografen!
En, ja hoor, er komt nog een derde reeks: eentje uit het gezegende jaar 2014 toen er verscheidene broedgevallen waren in de Westvlaamse polders! Inderdaad wat verder weg, wel goedkopere diesel, maar toch. Een Westvlaamse vriend die je een nachtje te slapen legt en je de weg wijst naar een broedplaats helpt wel! Bedankt nogmaals.
Voorlopig einde van het velduil avontuur. Veel lees- en kijkplezier en tot de volgende.

95 views2 comments

Recent Posts

See All

B M X